Pracownicy

PERSONEL PRZEDSZKOLA

KADRA PEDAGOGICZNA

 • mgr Edyta Kaczmarek– dyrektor przedszkola
 • mgr Renata Jankowska – nauczyciel
 • mgr Paulina Jankowska – nauczyciel
 • mgr Marta Kiernicka – nauczyciel
 • mgr Marzena Kleina – nauczyciel (także nauczyciel języka angielskiego)
 • mgr Ewa Pelec – nauczyciel
 • mgr Emilia Szczepaniak – nauczyciel
 • mgr Iwona Chodorowska – nauczyciel
 • mgr Natalia Reymann – nauczyciel logopeda
 • mgr Regina Kubiak – nauczyciel katecheta

OBSŁUGA  I  ADMINISTRACJA

 • Izabela Chrapa – kucharka
 • Izabela Buśko-Skorupińska  – pomoc kucharki
 • Sylwia Kostrowska – woźna
 • Wiesława Frąckowiak  – pomoc nauczyciela
 • Bogumiła Józefowska – pomoc nauczyciela
 • Mirosława Pochanke – intendent