Pracownicy

PERSONEL PRZEDSZKOLA

KADRA PEDAGOGICZNA

 • mgr Edyta Kaczmarek– dyrektor przedszkola
 • mgr Renata Jankowska – nauczycielka
 • mgr Paulina Jankowska – nauczycielka
 • mgr Marta Kiernicka – nauczycielka
 • mgr Marzena Kleina – nauczycielka
 • mgr Ewa Pelec – nauczycielka
 • mgr Natalia Reymann – logopeda
 • mgr Regina Kubiak – katecheta
 • mgr Bernadeta Dudzińska – katecheta (zastępstwo)

OBSŁUGA  I  ADMINISTRACJA

 • Izabela Chrapa – kucharka
 • Izabela Buśko-Skorupińska  – pomoc kucharki
 • Sylwia Kostrowska – woźna
 • Wiesława Frąckowiak  – pomoc nauczyciela
 • Bogumiła Józefowska – pomoc nauczyciela
 • Mirosława Pochanke – intendent