Pracownicy

PERSONEL PRZEDSZKOLA

KADRA PEDAGOGICZNA

 • mgr Melania Wysocka – dyrektor przedszkola
 • mgr Marzena Kleina – nauczycielka
 • mgr Katarzyna Kozłowska – nauczycielka
 • mgr Karina Napierała  – nauczycielka
 • mgr Paulina Jankowska – nauczycielka
 • mgr Renata Jankowska – nauczycielka
 • mgr Iwona Bałasinowicz – nauczycielka
 • mgr Natalia Reymann – logopeda
 • mgr Regina Kubiak – katechetka

OBSŁUGA  I  ADMINISTRACJA

 • Regina Dutkiewicz – kucharka
 • Wiesława Frąckowiak  – pomoc kucharki
 • Sylwia Kostrowska – woźna
 • Krystyna Wojciechowska – wożna w Popowie Starym
 • Mirosława Pochanke – intendentka
 • Bogumiła Józefowska – pomoc nauczyciela