Organizacja dnia

Ramowy plan dnia

Codziennie rano z wesołą minką przychodzimy do naszego przedszkola. Witamy się z naszą Panią, koleżankami, kolegami  i rozpoczynamy zabawę. Wybieramy to, co nas interesuje: puzzle, gry dydaktyczne, układanki,  klocki, lalki, samochody, itp…

700–800 – schodzenie się dzieci

(Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.)

800–830 – ćwiczenia ogólnorozwojowe

(Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.)

830–845 – przygotowanie do śniadania

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

845–915 – śniadanie

915–1015 – zajęcia dydaktyczne

(Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w danej placówce programu wychowania przedszkolnego.)

1015–1130 – pobyt na świeżym powietrzu

(Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.)

1130–1145 – przygotowanie do obiadu

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

1145–1215 – obiad

1215–1300 – odpoczynek poobiedni

( słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.)

1245–1300 – Rozchodzenie się dzieci 6-ciogodzinnych

 

1300 – 1400 Spacery i zabawy na świeżym powietrzu –plac zabaw

1400 – 1415   Przygotowanie do podwieczorku

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

1415–1445 – Podwieczorek

1445–1600 – ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci

(Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Udział w dodatkowych zajęciach, jak np. j. angielski,  itd. Rozchodzenie się dzieci.)