Organizacja dnia

Ramowy plan dnia

Codziennie rano z wesołą minką przychodzimy do naszego przedszkola. Witamy się z naszą Panią, koleżankami, kolegami  i rozpoczynamy zabawę. Wybieramy to, co nas interesuje: puzzle, gry dydaktyczne, układanki,  klocki, lalki, samochody, itp…

7.00–8.00– schodzenie się dzieci

(Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.)

8.00–8.20 – ćwiczenia ogólnorozwojowe

(Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.)

8.20–8.30– przygotowanie do śniadania

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

8.30–9.00 – śniadanie

9.15–10.15 – zajęcia dydaktyczne

(Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w danej placówce programu wychowania przedszkolnego.)

10.15–11.45 – pobyt na świeżym powietrzu

(Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.)

11.45–12.00 – przygotowanie do obiadu

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

12.00–12.30 – obiad

12.30–13.00– odpoczynek poobiedni

( słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.)

12.45–13.00 – Rozchodzenie się dzieci 6-ciogodzinnych

13.00– 14.00 Spacery i zabawy na świeżym powietrzu –plac zabaw

14.0014.00   Przygotowanie do podwieczorku

(Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.)

14.15–14.45 – Podwieczorek

14.45–16.00– ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci

(Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Udział w dodatkowych zajęciach, jak np. j. angielski,  itd. Rozchodzenie się dzieci.)