O nas, o przedszkolu

„Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu…” 

Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu jest placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Przedszkole czynne jest od godz. 7.00 do godz.16.00. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy przedszkolne – jedna grupa dzieci młodszych ( 3-letnich) i trzy grupy dzieci starszych (4,5-letnich).

Grupa I – 3 latki – nauczyciel mgr Ewa Pelec

Grupa II – 3,4 latki – nauczyciel mgr Paulina Jankowska

Grupa III – 4,5 latki – nauczyciel mgr Emilia Szczepaniak

Grupa IV – 4,5 latki – nauczyciel mgr Marta Kiernicka

Dwie grupy są zorganizowane na 9 godzin, jedna grupa na 7 godzin i jedna grupa na 6 godzin pobytu dzieci w przedszkolu. Placówka posiada łącznie  100 miejsc dla najmłodszych. Pracownicy przedszkola to nauczyciele oraz personel obsługowy. Wszyscy nauczyciele posiadają właściwe kwalifikacje i przygotowanie do pracy z małym dzieckiem. Pracownicy obsługi posiadają kilkuletnie doświadczenie, są pełni ciepła i życzliwości. Wszyscy pracujący w naszym przedszkolu są oddani swojej pracy na rzecz wychowanka, przedszkola i środowiska bo przecież „przedszkole to nasz drugi dom, zanim zapytasz dlaczego, po prostu do nas wstąp!” 

W naszym przedszkolu dzieci czują się dobrze, są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, a dzięki szerokiej gamie kreatywnych  zabaw i ćwiczeń poznają i odkrywają otaczający świat, na miarę swoich potrzeb i możliwości. Proponujemy przedszkolakom nowocześnie wyposażone i przestronne sale, szatnie, łazienki, korytarze czy plac zabaw. Zapewniamy im bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną. Nasza działalność wychowawczo-edukacyjna  skupia się wokół rozwijania potencjału twórczego dziecka, jego talentów, zdolności czy zainteresowań. Dajemy dzieciom poczucie, że są potrzebne, że mogą, że potrafią. Stawiamy na równość szans oraz poszukiwanie i doświadczanie.
Korzystamy z najnowszych programów wychowania przedszkolnego oraz wypracowanych własnych metod i form. W pracy z dziećmi wykorzystujemy różnorodne, coraz to nowsze pomoce edukacyjne. Wszystkie proponowane przez nas działania są ze sobą integralnie powiązane tzn. obejmują zabawy i zajęcia rozwijające mowę, myślenie, pojęcia matematyczne, samodzielność, kreatywność, aktywność muzyczną, plastyczną, techniczną, motoryczną oraz zdrowotną w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. Promujemy zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne. Ponadto, zapewniamy dzieciom terapię logopedyczną oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną w oparciu o przygotowane  indywidualne programy terapeutyczne, indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dbamy o dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.

Pracujemy w oparciu o:
 Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego,  
– programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli, programy własne -autorskie opracowane przez nauczycieli, tematyczne projekty edukacyjne, roczny plan pracy przedszkola, koncepcję pracy przedszkola, miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej, innowacje pedagogiczne;

Proces wychowawczo – dydaktyczny realizujemy poprzez metody i techniki aktywizujące:
– Metodę wspomagania rozwoju umysłowego w zakresie matematyki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
– Pedagogikę Zabawy Klanza
– Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
– Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– Metodę Kinezjologii Edukacyjnej.

Bezpłatne zajęcia organizowane w przedszkolu to: religia,  terapia logopedyczna i j. angielski.  Natomiast, zajęcia rytmiczno – taneczne opłacane są przez Radę Rodziców.

Dzięki współpracy z Radą Rodziców przedszkola, oferujemy szeroki wachlarz imprez kulturalnych, wycieczek a także wyjścia do teatru, muzeum, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne, udział dzieci w konkursach i prezentacjach, uroczystościach przedszkolnych, lokalnych i ogólnopolskich programach i akcjach edukacyjnych. Rodziców zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu naszego przedszkola i współtworzenia jego oferty. Praca w naszym przedszkolu opiera się na podmiotowym i partnerskim traktowaniu dzieci oraz ich rodziców. Szczególną uwagę zwracamy na wzajemny szacunek i zrozumienie, życzliwą atmosferę i kulturę osobistą,  pozytywne nastawienie do otoczenia oraz wspieranie rodziny w zakresie rozwiązywania trudności i problemów wychowawczych oraz współpracę ze środowiskiem dla dobra społeczności przedszkolnej i lokalnej.