Wszystkie Kuba

Spotkanie z rodzicami w dniu 5 września 2019 r.

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 września tj. w czwartek, o godz.16.30 odbędzie się w naszym przedszkolu zebranie z rodzicami, na które serdecznie zapraszamy.

Plan zebrania:

  1. Spotkanie z dyrektorem – sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem przedszkola.
  2. Spotkanie z nauczycielami / wychowawcami – tematyka związana z realizacją treści programowych oraz pobytem dziecka w grupie przedszkolnej.

DO ZOBACZENIA !

Projekt Edukacja na starcie w Gminie Przemęt

We wrześniu 2017 roku ruszył projekt Edukacja na starcie w Gminie Przemęt na który Gmina Przemęt uzyskała dofinansowanie.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od września 2017 r. do sierpnia 2018 r.

Projekt założył utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Buczu i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 m-cy, rozszerzanie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe.

Projekt jest komplementarny z projektem inwestycyjnym, który został zrealizowany ze środków EFRR w ramach WRPO 2014+. Projekt inwestycyjny  – to budowa przedszkola modułowego przy Przedszkolu Samorządowym z oddziałami Integracyjnymi w Buczu.

Głównym celem projektu jest:

  • Zwiększenie stopnia upowszechnienie edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-4 lat w Gminie Przemęt w wyniku utworzenia 25 dodatkowych miejsc edukacji przedszkolnej w przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Buczu od IX.2017
  • podniesienie wiedzy oraz zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych 25 dzieci w wieku 3-4 lat z przedszkola w Buczu w okresie IX.17-VIII.18

 

Wartość projektu: 220 640,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 187 544,00 zł