Blog

NASZA MAŁA I DUŻA OJCZYZNA

Miniony tydzień upłynął nam pod hasłem „NASZA MAŁA I DUŻA OJCZYZNA”. Realizowane treści dotyczyły głównie wartości patriotycznych przeplatanych podczas zajęć edukacyjnych, zabaw, działań plastycznych, muzycznych itp. Podejmowaliśmy z dziećmi wiele form pracy, by w ten sposób kształtować postawę patriotyzmu, wyrabiać poczucie przynależności do narodu i kraju. Skupialiśmy się wokół zrozumienia znaczenia odzyskania niepodległości, wolności i honoru. Flaga, godło i hymn, to symbole, które nasze przedszkolaki rozpoznawały, wskazywały i nazywały beż większego trudu. Dzieci wiedzą, że są Polakami, mieszkają w Polsce i znają pojęcie polskości- język, tradycje, obrzędy, symbolika itp.
Dziś, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, nasze przedszkolaki wzięły udział w uroczystym apelu, włączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Wszyscy w pełnej gali, z biało-czerwonymi chorągiewkami i przypiętymi kotylionami, uroczyście, z odpowiednią dozą patosu, odśpiewaliśmy hymn tzw. „Mazurek Dąbrowskiego” oraz zaprezentowaliśmy wspólny, krótki występ artystyczny. To był bardzo ważny dla małych Polaków dzień. Z przedszkola dzieci wyszły z piosenką…”Polska -każdego dnia zachwyca mnie. Polska-tu każdy znajdzie miejsce swe. Polska-już biały orzeł wzbija się. Polsko-kochamy Cię!