Blog

Sprzątanie Świata

Jak co roku nasze Przedszkole przyłączyło się do 29 Akcji Sprzątania Świata pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Akcja miała na celu rozwijać w dzieciach potrzebę dbania o środowisko naturalne. Udział w akcji został poprzedzony zajęciami dydaktycznymi, które przybliżyły dzieciom tematykę ekologii, segregacji śmieci i recyklingu. Szczególną uwagę zwróciliśmy na segregowanie odpadków do właściwych pojemników oznaczonych kolorami, w taki sposób, aby Ziemia była ,,czysta i zadowolona”. Przedszkolaki zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci wyruszyły spod budynku przedszkola i zajęły się oczyszczaniem przydzielonego im terenu. Wszystkie grupy z zapałem sprzątały, m.in. plac zabaw oraz przylegające do przedszkola tereny zielone. Przedszkolaki udowodniły, że każdy może zadbać o otaczającą nas przyrodę.
Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w tę akcję i starały się jak najlepiej wykonać powierzone im zadanie, bo przecież czystość wokół nas to bardzo ważna sprawa. Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości będą prawdziwymi miłośnikami przyrody?