Blog

DZIEŃ PRZYJACIELA

Dzisiaj, świętowaliśmy w naszym przedszkolu Dzień Przyjaciela, który stał się okazją do ciekawych rozmów dotyczących koleżeństwa i przyjaźni. Dzieci zastanawiały się, jak ważne są relacje z innymi ludźmi, jak cenne jest posiadanie dobrych kolegów oraz jak samemu być dobrym, pomocnym, uczynnym. Podjęliśmy rozmowy w jaki sposób możemy podziękować przyjaciołom za to, że są przy nas – obok, blisko, aby wspierać i towarzyszyć w życiu. Celem tych zajęć, było poznanie wartości przyjaźni, rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz wzmacnianie pozytywnych relacji między dziećmi. Dodatkowo przedszkolaki ćwiczyły nazywanie uczuć i emocji. Przy okazji, bardzo chętnie wykonały prace plastyczne „Laurkę dla przyjaciela”, które po wykonaniu wszystkie dzieci losowały w „przyjacielskiej poczcie”. Dzięki takim inicjatywom jak Dzień Przyjaciela, wzmacniamy w grupie więzi, budujemy właściwe postawy wśród dzieci oraz dostarczamy przedszkolakom pozytywnych doznań, przyjemnych wrażeń ☺️ Dobrego Dnia Przyjaciela!!

Galeria od 2019