Blog

Projekt edukacyjny „Poznajemy różne masy plastyczne”

W tym roku szkolnym, starsze przedszkolaki z grupy IV realizowały projekt edukacyjny pt. „Poznajemy różne masy plastyczne”. Było to kolejne, nowe doświadczenie, a także możliwość eksperymentowania. Przygotowane zajęcia miały charakter sensoryczny, co dodatkowo, pozwoliło na stymulację ośrodkowego układu nerwowego dzieci. Systematycznie, od początku roku szkolnego lepiliśmy i poznawaliśmy w ten sposób masy plastyczne, jak: modelina, plastelina, masa papierowa, masa solna, kolorowa masa solna, glina, rosnące masy plastyczne, masa piaskowa, masa porcelanowa, sztuczny śnieg, ciecz nienewtonowska itd. Głównym celem takich zajęć, było rozbudzenie i pogłębienie zainteresowania różnymi formami plastycznymi, czerpanie radości z tworzenia oraz sposobu na rozładowanie emocji i wyciszenia. Efekty naszej twórczości podziwiali rodzice, pracownicy przedszkola. Uwieńczeniem projektu był udział przedszkolaków w konkursie plastycznym pt. ” I ty możesz zostać rzeźbiarzem” organizowanym przez Niepubliczne Przedszkole Samorządowe w Starkowie. Bardzo się cieszymy z faktu, że wiele prac zostało nagrodzonych. To dla nas satysfakcja, ale przede wszystkim poczucie sprawczości. Działamy, tworzymy, doświadczamy, zdobywamy wiedzę i nowe umiejętności. To także świetna zabawa i nauka.

Galeria od 2019