Blog

„Jestem Polką i Polakiem”

W tym tygodniu, zajęcia w szczególności poświęcone były tematyce poznawania naszego kraju, rozumieniu świąt i znaczenia symboli narodowych. Rozmawialiśmy o tzw. Majówce, w odniesieniu do świąt zaznaczonych w kalendarzu, tj.  Święto Pracy, Dzień Flagi oraz Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Czas ten był wspaniałą okazją do wyrażania przynależności narodowej, do umiłowania kraju i szacunku wobec ojczyzny. Maluszki mają świadomość bycia Polakami i wiedzą, że mieszkają w Polsce, a ich miejsce zamieszkania to taka Mała Ojczyzna- dom rodzinny, przedszkole, park, las, pole, podwórko… Niezwykle ważne jest dla nas, by już w przedszkolu budować poczucie polskości- jesteśmy Polakami i wszystko co polskie, jest dla nas ważne i bliskie naszemu sercu. Pielęgnowanie wartości patriotycznych to inwestycja w wychowanie przyszłych Patriotów, bo przecież, to właśnie ludzie (mali i duzi) tworzą polski naród, który zna swoje miejsce na ziemi – POLSKĘ! Podczas działań, przedszkolaki poznały także historię naszej miejscowości oraz innych ciekawych regionów naszego kraju. Dzieci wysłuchały wielu legend związanych z historią Polski, utrwaliły symbole narodowe, słuchały piosenek patriotycznych, wykonały prace plastyczne. Celem naszym było uczenie patriotyzmu, kształtowanie pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych, co uwieńczył dzisiejszy apel. Przedszkolaki przybyły na uroczystość odświętnie ubrane z flagami w ręku. Odśpiewały Hymn „Mazurek Dąbrowskiego” oraz piosenkę „Jestem Polką i Polakiem”??
Jesteśmy dumni z naszych małych patriotów!!!