Blog

ZAJĄCZEK!

Zajączki, Zajączki, Zajączki, skakały przez pola i łączki. Stanęły pod lasem i patrzą, jak dzieci się bawią i skaczą… i stała się rzecz niesłychana , bo przecież Zajączka każdy przedszkolak wypatrywał już od rana. Wszyscy cichutko dziś się bawili, nie tracąc na nasłuchiwanie przybycia Zajączka, ani jednej chwili! Przybył jegomość wesoły, uśmiechnięty, że nawet na przytulanie i zabawę nie trzeba było zachęty. Maluszki bardzo się ucieszyły, na poszukiwanie ukrytych pomiędzy krzewami koszyków wyruszyły. Po całym ogrodzie się dzieciaki rozbiegały, bo z takimi emocjami upominków szukały. Zając sympatyczny, skory do rozmowy, a jego ubiór odświętny ,kolorowy. Narobił nam jednak troszkę zamieszania – marchewki, kartofle, siano i bobki – mieliśmy do sprzątania ?? Jednak bardzo serdecznie za pełne koszyki dziękujemy. Jutro na zdjęciach w kolorowych…….(niespodzianka) się zaprezentujemy!

Galeria od 2019