Blog

Wiosenne sprzątanie…

Nasze Przedszkole wzięło udział w wiosennym sprzątaniu Gminy, w ramach obchodów „Dnia Ziemi – 2022”? Przedszkolaki zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci i do tego pozytywnie zmotywowane wzniosłym celem przedsięwzięcia, wyruszyły spod budynku przedszkola i zajęły się porządkowaniem- oczyszczaniem przydzielonego im terenu, czyli otoczenia przedszkola w kierunku lasu. Pogoda dopisała, a dzięki zaangażowaniu i aktywnej postawie dzieci, udało się zebrać dwa worki śmieci, które następnie zostały złożone do odpowiednich pojemników. Udział naszych przedszkolaków w akcji organizowanej przez Związek Międzygminny „Obra” i Nadleśnictwo Wolsztyn z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz utrwalenia nawyku dbałości o nie.

Galeria od 2019