Blog

Ogródek na parapecie…

Nasze przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych, których celem było wzbogacenie wiedzy dotyczącej hodowania wybranych roślin i wyrabianie nawyków zdrowego odżywiania oraz praca zespołowa. W tym celu z dużym zainteresowaniem przyglądały się zgromadzonym przedmiotom (pojemnikom, doniczkom, słoiczkom), a także nasionom i cebulkom. Przed przystąpieniem do pracy poznały również warunki, jakie potrzebują rośliny do wzrostu. Po dokładnym omówieniu i pokazie poszczególnych czynności, dzieci samodzielnie siały aksamitki i rzeżuchę w pojemniczkach wyłożonych watą oraz sadziły cebulkę i w doniczkach z ziemią. Założyły także hodowlę fasoli, którą włożyły do koszulek z watą, a następnie umieściły na oknie. W ten sposób przedszkolaki będą miały okazję obserwować różnicę w ich kiełkowaniu i wzroście. Ponadto nauczą się systematycznej pielęgnacji podczas pełnienia codziennych dyżurów. Gdy wyrosną, będą bogatym źródłem witamin i zdrowym dodatkiem do kanapek.

Galeria od 2019