Blog

DZIĘKUJEMY!

Czas przedświąteczny jest wyjątkowy. Skłania nas do refleksji, pobudza do przemyśleń i podsumowań. To także czas wyciągania wniosków i analizowania. Rok był długi, ale sporo się u nas działo, zatem wydaje się, że minął nam szybko. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami, dla nas, obok nas. Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, które dodały skrzydeł i motywowały do kolejnych działań. Dziękujemy za,wsparcie, pomocną dłoń, za rady i wskazówki. Dziękujemy za każdy rodzaj pomocy i współpracę. Dziękujemy za zaufanie i partnerstwo, które tak bardzo potrzebne jest w realizacji planów i wytyczonych celów. Rodzicom przedszkolaków, przyjaciołom, zaprzyjaźnionym instytucjom DZIĘKUJEMY! Organowi prowadzącemu- Gminie Przemęt z Wójtem na czele, pracownikom Urzędu Gminy Przemęt i wielu innych instytucji działających na terenie naszej Gminy DZIĘKUJEMY! Człowiek sam nie zdziała wiele, jeśli natomiast mamy Siebie, możemy o wiele więcej. Życzymy, by Nowy Rok mijał także w serdecznej atmosferze wzajemnego zrozumienia i współpracy dla dobra wychowania i edukacji najmłodszych – przedszkolaków.