Blog

Dla NIEPODLEGŁEJ…

 

Dla NIEPODLEGŁEJ… Dzisiejszy przedszkolny dzień minął pod takim właśnie hasłem. Biel i czerwień to barwy, które towarzyszyły maluchom podczas pobytu w przedszkolu przez cały tydzień. Wartości patriotyczne przeplatały się podczas zajęć edukacyjnych, działań plastycznych i muzycznych. Podejmowaliśmy z dziećmi wiele form, poprzez które kształtowana była postawa patriotyzmu, przynależności do narodu i kraju, rozumienia odzyskania niepodległości. Flaga i godło, to symbole, które bez problemu rozpoznają i nazywają nasze maluchy. Wiedzą też, że są Polakami i mieszkają w Polsce, wiedzą, co to wolność i honor. Dziś, w formie online braliśmy udział w Koncercie „Patriotą jestem”, a dla Niepodległej zorganizowaliśmy uroczysty apel…

Galeria od 2019