Blog

Alarm przeciwpożarowy w przedszkolu…

W naszym przedszkolu odbył się próbny alarm przeciwpożarowy pod nadzorem strażaków z OSP w Buczu. Jego celem było sprawdzenie prawidłowego zachowania się dzieci i pracowników z uwzględnieniem drogi ewakuacji na wypadek zagrożenia. Podczas zajęć nauczyciele rozmawiają z przedszkolakami o różnych sytuacjach, o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i właściwym postępowaniu w okolicznościach zagrożenia. Dzieci wiedzą, że na wybrany sygnał-dźwięk syreny należy odpowiednio reagować, że sygnał ten wzywa do natychmiastowego opuszczenia przedszkola. Starszaki i maluszki bardzo sprawnie ustawiły się na zbiórkę, a następnie parami, udały się drogą ewakuacyjną poza budynek przedszkola na wyznaczone miejsce zbiórki. Strażacy byli dumni z przedszkolaków. Nie brakowało pochwał za prawidłowe zachowanie. Po próbnym alarmie, urządzili nam pogadanki w grupach z wykorzystaniem sprzętu, rekwizytów i stroju strażackiego. To była bardzo wartościowa i pełna wrażeń lekcja z zasad bezpieczeństwa w trosce o życie i zdrowie. Dzieci podziękowały Pani Oli, Panu Waldkowi i Panu Łukaszowi za wyjątkowe spotkanie, za poświęcony czas, za przekazane wiadomości- w kąciku kuchennym samodzielnie przygotowały „poczęstunek!” Życzymy Strażakom z OSP w Buczu i wszystkim pozostałym, dużo zdrowia i sił w podejmowaniu posługi niesienia pomocy innym! Panu Prezesowi OS P w Buczu dziękujemy za współpracę.

Galeria od 2019