Blog

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

Z ogromnym zaangażowaniem, dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych włączyły się w 28 AKCJĘ SPRZĄTANIA ŚWIATA- POLSKA?
Zarówno maluszki, jak i starszacy chętnie uczestniczyli w pracach porządkowych na terenie Bucza. We współpracy ze Związkiem Międzygminnym „Obra” wytyczyliśmy miejsca w okolicy naszego przedszkola w kierunku lasu, które trzeba było oczyścić. Wychowawcy i opiekunowie grup zadbali o właściwe przygotowanie maluszków do wykonania zadania– wszystkie przedszkolaki były wyposażone w rękawiczki jednorazowego użytku oraz worki foliowe. Opiekunowie skrupulatnie nadzorowali czynności związane ze zbieraniem śmieci, pomagając dzieciom i uświadamiając przy tym konieczność zachowania ładu i porządku w otoczeniu. Przedszkolaki już od najmłodszych lat uczą się dbałości o nasze ŚRODOWISKO. Wyrabiamy u nich poczucie i świadomość, że uporządkowany dzięki nim świat jest piękniejszy. Mają też przekonanie, że wspólne dbanie o zachowanie porządku i czystości jest naszym zadaniem – zadaniem dzieci i dorosłych. Razem przecież zawsze można więcej i lepiej!

Galeria od 2019