Blog

MAJOWA ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY

Treści przyrodnicze nie są przedszkolakom obce. Realizujemy je podczas edukacji przyrodniczej, zarówno w grupach młodszych, jak i starszych. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania roślin, zwierząt i owadów, które spotykamy na łące, to bardzo lubiany przez dzieci temat. Ciekawą wyprawą była wycieczka na łąkę, gdzie maluszki rozpoznawały różne gatunki roślin i wypatrywały znanych owadów. Celem takich działań jest, przede wszystkim, poznawanie poprzez naturalne środowisko, ale także kształtowanie właściwych postaw i zachowań ukierunkowanych na środowisko przyrodnicze. Dzieci potrafią wymienić mieszkańców łąki, rozpoznać ich i opowiedzieć o nich. Bez większego trudu wskażą motyla, biedronkę, mrówkę, świerszcza, chrząszcza, gąsienicę, ślimaka. Wiedzą też, jak wygląda pszczoła czy osa, a nawet bąk. W przedszkolu uczymy przyjaznego stosunku do otaczającej przyrody, wskazujemy i podkreślamy rolę i pożyteczność łąk i pastwisk oraz ich mieszkańców. Wiele piosenek i wierszy o tematyce majowej zapada przedszkolakom w pamięci. Wśród metod, pracy stawiamy na muzykę i plastykę, czyli sztukę, poprzez którą podkreślamy piękno wiosennej pory roku. Wiosna na wsi – na łące, na polu, w lesie czy w parku, zawsze wywołuje pozytywne emocje i niezapomniane wrażenia. Obcowanie z naturą to przyjemne z pożytecznym. Przesyłamy majowe pozdrowienia!

Wiosenna łąka w promieniach słońca
cała zielona jest i kwitnąca.
Pszczoły, motyle nad nią fruwają,
a w trawie świerszcze koncerty grają.

Rosną na łące białe stokrotki,
wierzby nad rzeką pokryły kotki.
Żaby rechoczą, śpiewają ptaki,
do gniazd dla piskląt znoszą robaki.

Żółte kaczeńce na łące kwitną,
niebo ma barwę jasnobłękitną.
Wśród kwiatów pszczoły pilnie pracują,
zbierają nektar, miód produkują.

Słoneczko grzeje, stopniały śniegi,
na noskach dzieci są pierwsze piegi.
Cieszą się dzieci i ziemia cała,
że wiosna do nas już zawitała.”

 

Galeria od 2019