Blog

Dzień Bociana Białego w przedszkolu

Bociany białe, są nieodłącznym symbolem polskiej wsi i jednym ze zwiastunów wiosny. Polska jest europejską ostoją bociana białego. Szacuje się, że w naszym kraju gniazduje około 50 000 par bocianów, a co piąty przedstawiciel tego gatunku, związany jest z Polską.

Dnia 31 maja obchodzony jest Dzień Bociana Białego, zatem postanowiliśmy w przedszkolu uczcić to wyjątkowe święto, bo jest to także idealna okazja do popularyzacji wiedzy, na temat życia bocianów oraz zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby gatunku i podkreślenie roli,  jaką pełni w polskiej kulturze i krajobrazie.

Przedszkolaki wiedzą, że ruch, noszenie pokarmu, gałęzi, perzu, to codzienność w bocianim świecie. Dzieci, podczas zajęć dowiedziały się wiele ciekawostek o bocianie, między innymi : co je, jak śpi, gdzie zakłada  gniazda i jaką drogę pokonuje do Polski, ale także, jakie zagrożenia czyhają na niego ze strony człowieka i jak dzieci mogą mu pomóc. Nie zabrakło także bocianich zabaw – przedszkolaki rozpoznawały bociani klekot, naśladowały bociani chód, próbowały stać jak bocian na jednej nodze. Zajęcia, zakończyły się warsztatami plastycznymi – portrety bociana. Każda grupa podjęła to wyzwanie z wykorzystaniem zróżnicowanych technik plastycznych. Dzień dzisiejszy, był okazją do zwrócenia uwagi na szczególne znaczenie bocianów oraz potrzebę ochrony tych ptaków.

Galeria od 2019