Blog

Dobroć jest jak nagroda, dlatego warto pomagać!

Przedszkole to instytucja dla najmłodszych. Naszym zadaniem jest wychowanie, opieka nad maluszkami, ale także edukacja, czyli kształcenie małego człowieka. Każde dziecko ma inną osobowość, inny charakter, inne usposobienie. Każde natomiast, ma podobne potrzeby – bycia rozumianym, bycia dostrzeganym i docenianym, wreszcie – bycia kochanym. W naszym przedszkolu robimy wszystko, aby przedszkolaki czuły się dobrze, to znaczy, żeby były bezpieczne i radosne. Edukację przedszkolną tworzy cały sztab ludzi – nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz środowisko, w którym funkcjonujemy. W sposób szczególny czuwa nad nami Gmina Przemęt na czele z Wójtem Januszem Frąckowiakiem oraz Wicewójtem Waldemarem Kalitka. Nie sposób pominąć Pracowników Urzędu Gminy Przemęt, szczególnie tych, którzy są blisko oświaty, którym edukacja i wychowanie przedszkolne jest bliskie. Do grona tych, którzy nas wspierają należą także osoby z naszego lokalnego środowiska. Składamy serdeczne podziękowania Państwu Wieczorek z Barchlina za okazane serce i poświęcony czas, Panu Łukaszowi Glapiak z Barchlina i Panu Jarosławowi Klecha z Bucza za zaangażowanie na rzecz przedszkola oraz Panu Szymonowi Rzepka z Bucza za pomocną dłoń skierowaną w stronę przedszkola. Dziękujemy Wszystkim Rodzicom przedszkolaków, którzy NIGDY nie pozostają obojętni na nasze działania, potrzeby i prośby.

W ludzkiej naturze istnieje potężna siła – troska o innych. Każda odrobina zrozumienia i życzliwości, wypełnia nasze serca radością. Cieszy nas, że są z nami ludzie bezinteresowni i szczerzy. Świat przecież tak bardzo potrzebuje dobra.

Kochani – wszystkim Wam kłaniamy się nisko, mówiąc głośno DZIĘKUJEMY! Z Wami możemy więcej!