Blog

Twórcza matematyka dla przedszkolaków

Powiadają, że: „Matematyka jest królową nauk”, a wprowadzanie w świat matematyczny rozpoczynamy już od najmłodszych lat. W edukacji przedszkolnej bardzo ważne jest doświadczanie, poszukiwanie, rozwijanie myślenia, doskonalenie umiejętności. Im więcej nauczymy dziecko w przedszkolu, tym większe sukcesy będzie odnosić w życiu. Nasze maluchy uczą się liczyć, porównywać, nazywać i rozpoznawać kolory i kształty. Świetnie potrafią także, łączyć matematykę ze sztuką –  plastyką, czy muzyką. Świat matematycznych pojęć jest szeroko rozumiany i ma ogromny potencjał, który dla maluszków jest bardzo ciekawy. Matematyka jest dla nas sercem wszystkiego, co nas otacza, dlatego staramy się realizować jej treści w odniesieniu do utworów muzycznych, działań plastycznych czy nawet do świata przyrody, z wykorzystaniem zabaw i twórczych metod pracy. Takie zajęcia skłaniają nasze maluszki do kreatywności i twórczego zaangażowania – liczymy, porównujemy, nazywamy kolory i rozpoznajemy wiosenne kwiaty. Taka różnorodność działania to możliwość wszechstronnego rozwoju naszych przedszkolaków. To przede wszystkim rozwijanie kompetencji matematycznych oraz zainteresowań, zdobywanie nowej wiedzy, ale także wzajemna współpraca i współdziałanie w grupie przedszkolnej.

Galeria od 2019