Blog

ZEBRANIE Z RODZICAMI w innej formie

Drodzy Rodzice naszych przedszkolaków

Czas szybko ucieka. Nadszedł już miesiąc luty, zatem łatwo policzyć, że za nami 5 miesięcy pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu. Sytuacja związana z koronawirusem, w dalszym ciągu nakłada na nas pewne restrykcje. Mając na względzie obostrzenia i szanując bezpieczeństwo nas wszystkich postanowiliśmy  wybrać dla Państwa nieco inną formę spotkania zamiast zebrania z rodzicami. Z uwagi na mijające półrocze pobytu dzieci w przedszkolu, mamy pełną świadomość przekazania informacji na temat dziecka – jego pobytu, funkcjonowania i rozwoju w przedszkolu. Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nauczycielami – wychowawcami, którzy będą dostępni dla Państwa w dniach od 08.02. do 10.02. br. w godz. 17.00. – 18.00. Kontaktować można się telefonicznie bądź poprzez Aplikację Messenger. Każdą rozmowę możecie Państwo umówić indywidualnie z nauczycielem także poprzez w/w kontakt. Sądzimy, że taka forma „spotkania” z nauczycielem-wychowawcą będzie dla Rodziców zapewni komfort psychiczny, pozwoli na swobodą rozmowę oraz pytania i odpowiedzi w atmosferze wzajemnego zrozumienia, zaufania i życzliwości.

Jeśli uznacie Państwo, że istnieje potrzeba spotkania się z nauczycielem czy rozmowy w innym terminie, oczywiście jest taka możliwość, po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą grupy przedszkolnej.