Blog

Wychowanie patriotyczne od najmłodszych lat…

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Przedszkolu w Buczu to już tradycja, a zarazem znaczące wydarzenie w pracy wychowawczo – dydaktycznej. W tygodniu poprzedzającym to święto staraliśmy się, w sposób przystępny, realizować treści wychowania patriotycznego, kształtując tym samym u naszych przedszkolaków wartości poczucia przynależności do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, przywiązania do ojczyzny i rozumienia przynależności narodowej, szacunku wobec Polski i rodaków. Przybliżając maluszkom obraz naszego kraju, rozbudzaliśmy w nich iskierkę patriotyzmu, a co za tym idzie, zainteresowanie historią kraju i narodu polskiego. Choć treści wydają się trudne, to warto dodać, że ciekawość dzieci jest ogromna, a zainteresowanie tematyką przerasta często nasze oczekiwania. Dzieci znają symbole narodowe, potrafią je rozpoznawać i nazywać. Wiedzą co to godło, flaga i jakie mają znaczenie dla Polski. Nie jest im obcy „Katechizm małego dziecka”. Znają na pamięć jego słowa – Kto Ty Jesteś? Polak mały… Ponadto, wiedzą jak wygląda mapa Polski, znają nazwę i położenie stolicy, morza i gór. Nazywają także największe rzeki w Polsce. Potrafią wykonać za pomocą różnych technik plastycznych flagę, a nawet godło. Przedszkolaki wiedzą, że 11 listopada jest datą historyczną, dlatego na obchody Święta Niepodległości przyszły do przedszkola odświętnie ubrane. Każdy z nich otrzymał biało-czerwony kotylion przygotowany wcześniej podczas zajęć. Nie obyło się bez tańców narodowych – kujawiak, polonez, krakowiak. Dużą atrakcją okazał się „Koncert Patriotyczny” w wersji on-line pt. „Polska, nasz wolny kraj”, który został przedstawiony na dużym ekranie. Dzieci uważnie oglądały i przysłuchiwały się opowieści o Józefie Piłsudskim, maszerowały przy piosenkach o tematyce patriotycznej, tańczyły i jechały na „Kasztance”. O godzinie 11.11. całą społecznością przedszkolną włączyliśmy się w akcję „Szkoła do hymnu”- przyjmując znaną dzieciom postawę baczność odśpiewaliśmy hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.To był wyjątkowy dzień. Jesteśmy głęboko przekonani, że od tego, jaki obraz ukształtuje się w umyśle i sercu małego dziecka zależeć będzie, czy wejdzie w życie dorosłe świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania i umiłowania do swojej ojczyzny.

Wychowanie patriotyczne odgrywa ogromną rolę w życiu zarówno dzieci, jak i dorosłych. Kształtowanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku wobec przeszłości narodowej, a także rozumienie znaczenia symboli narodowych to wartości świadczące o świadomości bycia Polakiem. Przedszkolaki wiedzą, że są Polakami, mówią w języku polskim, a ich kraj ojczysty nazywa się POLSKA! POLSKA BIAŁO-CZERWONI!

Galeria od 2019