Blog

Święto Zmarłych oczami dziecka…

Dzień zmarłych, choć smutny, stanowi jedno z ważniejszych polskich świąt. Istotne jest zatem, aby dziecko poznało jego znaczenie i sens. Wyniesiona z tego nauka pozwoli mu zrozumieć istotę pamięci, szacunku i tradycji. W przedszkolu rozmawiamy z dziećmi na temat dnia 1 listopada, a także o Dniu Zadusznym przypadającym na dzień 2 listopada. Podczas zajęć nauczyciele tłumaczą jak ważna jest pamięć i szacunek dla zmarłych, odwiedzanie grobów, zapalanie zniczy – symbolicznego światełka. Temat jest trudny, ale śmierć i pamięć o zmarłych nie powinny być tematami tabu. Pomimo tego, że staramy się chronić maluszki i odcinać od przykrych tematów, musimy je przygotować emocjonalnie do różnych życiowych sytuacji. W miniony piątek, tuż przed obchodami Święta Zmarłych, nauczyciele rozmawiali z dziećmi na temat wyboru kwiatów i zniczy, porządkowania grobów bliskich, odwiedzania cmentarza. Z ogromnym zaciekawieniem przedszkolaki obejrzały film – krótką prelekcję dotyczącą porządkowania grobu i układania kwiatów, zachowania ciszy i spokoju oraz powagi. Mają świadomość przemijania, wspominania, wiedzą o śmierci swoich bliskich – same wypowiadają się na temat osób, które były w ich rodzinie i odeszły. Mają ogromny szacunek do zmarłych. Nie mogły się wybrać w tym roku na spacer w odwiedziny pobliskiego cmentarza, wykonały natomiast piękne prace plastyczne – chryzantemy w donicy czy w wazonie – za pomocą różnorodnych technik. W ten sposób oddały hołd i uczciły wszystkich Zmarłych. Pielęgnując rytuały związane z pamięcią o bliskich, którzy odeszli, dajemy dziecku przykład postępowania zgodnie z tradycją, ale i dobrym obyczajem. Wyniesiony z domu czy z przedszkola wzorzec sprawi, że malec przyjmie takie zachowanie jako własne, czując potrzebę postępowania zgodnie z tym, do czego sami jesteśmy przywiązani.

Galeria od 2019