Blog

Ogłoszenie – dowozy i rozwozy autobusowe

Drodzy Rodzice…

Informujemy, że od dnia 7 września, tj. od poniedziałku będzie można korzystać z autobusu szkolnego w ramach tzw.dowozów do przedszkola. Rodzice (opiekunowie), którzy wypełnili i dostarczyli wychowawcy grupy właściwe oświadczenie zgody na przejazd autobusem, będą mogli korzystać z dowozów i rozwozów. Zwracamy się z ogromną prośbą o rozwagę w podjęciu decyzji o dojazdach dziecka przedszkolnego autobusem, szczególnie w przypadku dzieci młodszych oraz dzieci nowych – uczęszczających pierwszy raz w tym roku do przedszkola. Poniżej zamieszczamy  harmonogram kursu autobusów. Nadmieniamy, że może on jeszcze ulec zmianie. 

DOWOZY-2020-21

Harmonogram odwozów od 07.09.2020r