Blog

Ogłoszenie – pobyt dzieci w przedszkolu

Uwaga Rodzice!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia            2 lipca 2020 r., dotyczącymi pobytu dzieci w przedszkolu od dnia 1 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na wytyczne dotyczące powierzchni sal – przeliczenie metrażu na każde dziecko, nie ma możliwości przyjęcia do przedszkola wszystkich dzieci.

Lista dzieci, które będą mogły uczęszczać do przedszkola z dniem 1 września br. zostanie przekazana do wiadomości do dnia 26 sierpnia br. – po naradzie dyrektorów przedszkoli i szkół z organem prowadzącym.

Zwracamy się do Rodziców z prośbą, o sprawdzanie na bieżąco informacji- ogłoszeń na stronie internetowej naszego przedszkola.