Blog

Uwaga Rodzice – Ważna Informacja !

W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych ( zagrożenie koronawirusem ) przez Premiera na okres dwóch tygodni,                                                                                                 informujemy, że od dnia 16 marca do 27 marca przedszkole będzie zamknięte.

Natomiast, w dniach 12 i 13 marca ( czwartek, piątek ), jeżeli nie ma możliwości ze strony Rodziców/Opiekunów zapewnienia opieki nad dzieckiem, można je przyprowadzić do przedszkola pod warunkiem, że dziecko jest zdrowe.