Blog

„Kreatywny przedszkolak” -Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

W tym roku przedszkolnym, a dokładnie począwszy od miesiąca października 2019 r. nasze przedszkole uczestniczy w drugiej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt.: „Kreatywny przedszkolak”, organizowanego przez Edu Fejkiel.

Głównym celem tego projektu jest podejmowanie kreatywnych i twórczych działań przez nauczycieli wraz z przedszkolakami. Przede wszystkich chodzi o uruchamianie twórczości dzieci, czyli działanie w taki sposób, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Dzieci uczą się tworzyć piękne dzieła – niekoniecznie kupując gotowe produkty. Uczestnicząc w projekcie „Kreatywny przedszkolak”, działamy według ustalonego harmonogramu. Kreatywne działania rozpoczęły się własnie już w październiku – powstały wówczas jesienne mandale z wykorzystaniem różnorodnych darów jesieni. W listopadzie z kolei, twórcze i kreatywne zajęcia skupiły się wokół atlasu liści. W grudniu natomiast, przedszkolaki przygotowywały ozdoby świąteczne z wykorzystaniem tkanin – powstały wówczas niepowtarzalne skrzaty. Miesiąc styczeń upłynął pod hasłem kreatywne warsztaty kulinarne, których efektem były pyszne ciasteczka. Warto dodać, że udział w tym projekcie pozwala na doskonalenie wielu umiejętności tj. planowanie pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, koncentracji i skupienia, współpracy i zgodnego współdziałania z rówieśnikami. Ponadto, dzieci mają możliwość doświadczania i wzbogacania wiedzy, a także rozwijania zainteresowań – zdolności i talentów.W realizacji projektu bardzo cenne jest również zaangażowanie rodziców oraz ich pomoc w gromadzeniu niezbędnych materiałów, np. jesiennych liści, owoców i warzyw oraz wielu innych. Nadmienić warto, że dzieci bardzo chętnie podejmowały wszystkie proponowane działania, wykazują dużą inicjatywę i zaangażowanie, czego efekty (powstałe prace – dzieła) można zobaczyć w przedszkolnej galerii. Zapraszamy! Galeria od 2019