Blog

Barwy wartości – Miłość, Przyjaźń, Tolerancja …

„Wartości to drogowskazy, które wskazują nam jak postępować, kierują naszymi wyborami , ustosunkowaniem do świata, innych ludzi i nas samych”. Wychowanie małego dziecka ku wartościom, ma swoje podłoże w domu rodzinnym. Rozpoczyna się w gronie osób bliskich, z którymi przebywa dziecko. Szczególnie ważne jest, by kształtowanie właściwych postaw odbywało się w oparciu o wartości uniwersalne i było spójne ze środowiskiem przedszkolnym. Miłość, Przyjaźń, Tolerancja, to przede wszystkim zmierzanie bardziej ku temu  aby być, niż mieć. W przedszkolu, poprzez różnorodną aktywność i działania kreatywne zachęcamy do współpracy, integracji, komunikacji i zabawy w atmosferze życzliwości i wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Wskazujemy najmłodszym wzorce osobowe godne naśladowania, uczymy wrażliwości na drugiego człowieka i odróżniania dobra od zła. Poprzez literaturę i zabawę dążymy do utrwalania właściwych zachowań, do rozwiązywania konfliktów drogą pokojową, do   kształtowania wrażliwości na krzywdę. Skupiamy się na wzajemnym pomaganiu, wspieraniu oraz  dzieleniu się radością. Wyjątkowy był w naszym przedszkolu dzień czerwony – WALENTYNKOWY. Dominujący wśród dzieci kolor czerwony przypominał o tym, jak ważne są wartości przyjaźni, miłości i tolerancji. Przedszkolaki brały udział we wspólnych zabawach integracyjnych, składały sobie życzenia, wykonywały upominki. Nie brakowało ciepłych słów i gestów, a także wzajemnego przytulania. To był wyjątkowo „ciepły” dzień. Dzieci były zachwycone i bardzo zadowolone. Same powtarzały, że każdy dzień powinien taki być: miły, serdeczny, przyjemny. Nasze przedszkolaki są mądre, rozważne i dobre. Stanowią wzór godny naśladowania. Mają świadomość, że przyjemnie jest i lepiej, gdy wokół panuje serdeczna i życzliwa atmosfera. Właśnie takiej atmosfery wszystkim życzymy!

Galeria od 2019