Blog

Przedszkolaki pamiętają…

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…

W minionym tygodniu nasze przedszkole przystąpiło do akcji MEN „Szkoła pamięta”, która kierowana była do placówek oświatowych, celem realizacji działań upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. W ramach akcji, w przedszkolu zorganizowane zostały zajęcia wychowawczo – edukacyjne: projekcja filmu pt.”Symbole narodowe”, pogadanka na temat znaczenia „Święta Zmarłych”, słuchanie pieśni patriotycznych – m.in.”Niepodległa, niepokorna”. Była to również szczególna okazja, by rozmawiać o miejscach pamięci narodowej – pomnikach i grobach tych, którzy oddali życie dla naszego kraju, by uczyć szacunku wobec tych, którzy odeszli. Przed południem przedszkolaki ze wszystkich grup przedszkolnych udały się na spacer patriotyczny po okolicy. Po drodze odwiedziły cmentarz – groby powstańców wielkopolskich, a także groby swoich bliskich. Podczas pobytu na cmentarzu dzieci w ciszy i zadumaniu zapaliły znicze, oddając hołd i cześć tym, których już nie ma wśród nas. Po powrocie do przedszkola bardzo chętnie wyraziły swoje emocje w pracach plastycznych. To był wyjątkowy dzień, pełen spokoju i refleksji. To była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego, która pozostanie dzieciom w pamięci. Wychowanie patriotyczne, wychowanie do wartości, rozpoczyna się przecież już w przedszkolu, a  kultywowanie szacunku do miejsc, symboli narodowych, do małej i wielkiej Ojczyzny jest obowiązkiem wszystkich członków naszej społeczności – dzieci i dorosłych. Galeria od 2019