Blog

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Znalezione obrazy dla zapytania Pasowanie na przedszkolaka             Uroczystość w przedszkolu nie byle jaka,                  to ważne wydarzeniePasowanie na przedszkolaka ! Takimi słowami przywitaliśmy w minionym tygodniu gości zaproszonych na okoliczność pasowania naszych nowych przedszkolaków. Swoją obecnością licznie zaszczycili nas rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, a nawet babcie i dziadkowie. W pierwszych rzędach zasiedli również przedstawiciele Gminy Przemęt tj. Zastępca Wójta Gminy Przemęt – Pan Waldemar Kalitka, Skarbnik Gminy – Pani Bożena Ćwiklińska oraz   Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu – Pani Kinga Zmuda. Na scenie zaprezentowały się pogodne i radosne maluszki, a zaraz po nich wystąpiły dzieci starsze. Wszyscy odświętnie ubrani, dobrze przygotowani i mocno skupieni pokazali, że mogą dołączyć do grona społeczności przedszkolnej. Prezentacją artystyczną oraz wiedzą i zaprezentowanymi umiejętnościami, dzieci udowodniły, że przedszkole jest potrzebne i jest ważne. To właśnie na tym szczeblu wychowania i edukacji kształtuje się właściwe współdziałanie w grupie, zawiązują się pierwsze przyjaźnie, rozwijają się zdolności, a także zainteresowania.              W przedszkolu uczymy się jak godnie żyć i postępować, jak rozumieć potrzeby innych, jak szanować ludzi. Maluszki zdobywają wiedzę o swoim kraju, o swojej małej Ojczyźnie. Swój pierwszy w życiu egzamin nasze przedszkolaki potraktowały bardzo poważnie, w poczuciu patriotyzmu i przynależności narodowej. Jesteśmy dumni, że znają hymn narodowy i barwy ojczyste, że są w gronie przedszkolaków, że potrafią się integrować, że wraz z nami tworzą  „przedszkolną rodzinę”. Pasowanie na przedszkolaka za pomocą magicznego ołówka, zapewne na długo pozostanie w ich pamięci. Ta uroczystość sprawiła im wiele przyjemności i dostarczyła nowych emocji i doświadczeń. Dziękujemy za udostępnienie sali wiejskiej w Buczu, za pomoc w przygotowaniu tego spotkania. Gościom, dziękujemy, że byli z nami. Galeria od 2019

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F376279549%2F306fd726d8%3Ffbclid%3DIwAR0V12f0iSCC8mvHSUYytriTldKW1gGJuT7FVykXlJw6YBBehDqU577Zg48&h=AT0Fp4MFMMng69TRYLOsXF0J2suUYAfXzamOgv4nAxLl2P7FLDx4QKSBDsc4XNeQNp5ANiYgKVMQHvxc3kSdxs8ZcJB0pQCFWX7Yae_mT7F7dkwWtk2c9CwKwcOClYkCvO–