Blog

Alarm – czyli próbna ewakuacja w przedszkolu !

W dbałości o bezpieczeństwo przedszkolaków, w minionym tygodniu zostały przeprowadzone w naszym przedszkolu praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników z budynku przedszkola. O organizacji alarmu poinformowano wcześniej Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Za właściwy przebieg ćwiczeń odpowiadał dyrektor przedszkola, natomiast akcja odbywała się we współpracy i pod czujnym okiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczu. Celem tego działania było wdrażanie dzieci do nabywania umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji – zorganizowanej w sposób pozbawiony elementów paniki. Naszym nadrzędnym zadaniem było  zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Na umówiony sygnał dźwiękowy wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie  2 minut. Tym samym, wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia w budynku pozostały puste. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Wszystkie dzieci bezpiecznie i bez zamieszania opuściły budynek wraz z pracownikami. Następnie, grupy przedszkolne udały się do pobliskiej Remizy Strażackiej, gdzie odbyły się zajęcia edukacyjne przygotowane przez strażaków z OSP w Buczu. Dzieci obejrzały film, wzięły udział w pogadance i prezentacji wozu strażackiego. Była to świetna okazja by poznać charakter trudnej i niebezpiecznej służby strażackiej, by uświadomić sobie zagrożenia, które niesie za sobą pożar. Dziękujemy Prezesowi OSP w Buczu oraz pozostałym strażakom za okazaną pomoc i współpracę! Galeria od 2019