Blog

Akcja Sprzątanie Świata

W miniony poniedziałek, dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych włączyły się w akcję sprzątania świata. Zarówno maluszki, jak i starszacy chętnie uczestniczyli w pracach porządkowych na terenie Bucza, w okolicy naszego przedszkola. Wychowawcy i opiekunowie grup zadbali o właściwe przygotowanie – wszyscy byli wyposażeni w rękawiczki jednorazowego użytku oraz worki foliowe. Opiekunowie skrupulatnie nadzorowali czynności związane ze zbieraniem śmieci, pomagając dzieciom i uświadamiając przy tym konieczność zachowania ładu i porządku w otoczeniu. Przedszkolaki mają poczucie, że uporządkowany dzięki nim świat jest piękniejszy. Maja też przekonanie, że wspólne dbanie o zachowanie porządku i czystości jest naszym zadaniem – zadaniem dzieci i dorosłych. Razem można więcej i lepiej!