Blog

INFORMACJA DLA RODZICÓW – KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

UWAGA RODZICE !

Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu bardzo serdecznie zaprasza wszystkie przedszkolaki do udziału w konkursie kolęd i pastorałek

REGULAMIN KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

  1. Cele konkursu:

– ukazywanie kreatywności artystycznej dzieci

– promowanie młodych talentów

– podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd

– poszerzanie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych

  1. .Uczestnicy:

W konkursie mogą brać udział soliści z wszystkich grup przedszkolnych naszego przedszkola.

  1. Zasady:

– uczestnicy przygotowują jedną kolędę lub pastorałkę (nie więcej niż 2 zwrotki)

– oceniać będzie wewnątrzprzedszkolna komisja konkursowa, biorąc pod uwagę: opanowanie pamięciowe tekstu i melodii, czystość i poprawność wykonania (walory wokalne, poczucie rytmu), ogólne wrażenie artystyczne.

– rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w przedszkolu dnia 12.12.2018r, wyłonieni laureaci konkursu zaprezentują się na „Wspólnym kolędowaniu” w dniu 16.12.2018r. na sali wiejskiej w Buczu.