Blog

Ogłoszenie dotyczące rekrutacji

Drodzy Rodzice
Komisja rekrutacyjna informuje, iż na tablicy ogłoszeń w przedszkolu została wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych o przyjęcie do Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu na nowy rok szkolny 2018/2019. Prosimy zainteresowanych Rodziców kandydatów zakwalifikowanych o potwierdzenie woli przyjęcia do naszego przedszkola własnoręcznym podpisem do dnia 23 marca 2018r do godz. 15.00.
Uwaga: niepotwierdzenie woli o przyjęcie skreśla kandydata z listy zakwalifikowanych.
Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie wywieszona dnia 26 marca do godz.15.00
Przewodnicząca Komisji rekrutacyjnej
Renata Jankowska