Blog

Oddział w Popowie Starym Sówki

Sówki bardzo radośnie powitały pierwszy dzień wiosny. Wyruszyły wiosennym korowodem przez wieś w kolorowych strojach i radosnych nastrojach, niosąc Marzannę – zimową pannę oraz Gaik-maik – symbol wiosny. Przedszkolaki śpiewały, tańczyły, recytowały w promieniach wiosennego słonka ciesząc się, że nareszcie przyszła wiosna.