Blog

Pasowanie na przedszkolaka

Tradycją naszego przedszkola jest, że w miesiącu październiku uroczyście przyjmujemy nowe przedszkolaki do grona naszej społeczności. W tym roku uroczystość pasowania na przedszkolaka przybrała nieco inny charakter. W związku ze zwiększeniem ilości grup w przedszkolu zdecydowaliśmy nadać każdej grupie nazwę. Od tego czasu mamy grupy pod nazwami:   

3 latki- Jeżyki, 3,4-latki Wiewiórki, 4-latki- Motylki, 5-latki – Biedronki i grupa w Popowie Starym 5,6-latki- Sówki.                                                                    

Uroczystości miały bardzo podniosły charakter i brali w nich udział: Rodzice i zaproszeni goście.

Dodatkowo podczas uroczystości pasowania na przedszkolaka najmłodszej grupy 3-latków dokonano uroczystego otwarcia dobudowanego przedszkola modułowego. Podczas tej uroczystości udział wzięli:         

p. Dorota Grzelniak Wójt Gminy Przemęt,

p. Joanna Karkowska Inspektor  ds. Oświaty i Turystyki,

p. Karolina Chlebowska Sekretarz Gminy Przemęt

p. Elżbieta Wita przewodnicząca Komisji Oświaty

p. Maja Flieger Inspektor ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków z europejskich i krajowych funduszy

Pani dyrektor w imieniu przedszkolaków podziękowała Pani Wójt  za tak piękne wybudowane przedszkole modułowe, dzięki czemu wszystkie chętne  dzieci z terenu Gminy Przemęt mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Zapewniając, że dzieci w przedszkolu są radosne, czują się bezpiecznie i miło spędzają czas, a pasowanie na przedszkolaka to wielkie   przeżycie nie tylko dla dzieci ale także dla ich Rodziców.