Blog

Jak minął pierwszy miesiąc w przedszkolu

Jestem sobie przedszkolaczek,

nie grymaszę i nie płaczę,

Kto jest beksą i mazgaję,

ten się do nas nie nadaje……….

Nasi najmłodsi, mimo trudnych dni w przedszkolu już się odnalazły. Chętnie bawią się z rówieśnikami i biorą udział w zajęciach. Przedewszystkim polubiły chodzić na spacery, po których smakuje im pyszny obiadek.

Zapraszamy do galerii…..