Blog

UWAGA RODZICE

W przedszkolu zostały wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych przyjętych na nowy rok szkolny i listy dzieci zakwalifikowanych na listę rezerwową, które zostaną przyjęte, kiedy zostanie utworzoną dodatkowy oddział. Proszę Rodziców dzieci przyjętych na nowy rok szkolny 2017/2018 o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – złożenia podpisu na liście, która znajduje się w przedszkolu do dnia 07 kwietnia do godz.15.00

dyrektor przedszkola Melania Wysocka