Blog

Pięknie mówić się staramy, o poprawę mowy dbamy

certyfikatW roku szkolnym realizujemy wiele projektów m,in uczestniczymy w Ogólnopolskim projekcie, którego celem jest kształtowanie prawidlowej mowy dzieci. Również głównym zadaniem naszego  planu rocznego jest rozwijanie u dzieci wrażliwości na sztukę poprzez muzykę i teatr. Wszystko to wpływa na prawidlowy rozwój dzieci oraz rozbudza ciekawość poznawczą dzieci, rozwija funkcje słuchowo – językowe. Wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych podczas zajęć i zabaw kształtuje rozwój mowy dzieci.