Blog

PODZIĘKOWANIE

DYREKTOR PRZEDSZKOLA I RADA RODZICÓW DZIĘKUJE WSZYSTKIM TYM KTÓRZY POMOGLI PRZY ORGANIZACJI ZABAWY ANDRZEJKOWEJ – PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA, RODZICOM ORAZ SPONSOROM. DZIEKUJEMY TAKŻE TYM RODZICOM KTÓRZY ŚWIETNIE SIĘ BAWILI NA IMPREZIE. DOCHÓD Z ZABAWY ZOSTANIE W CAŁOŚCI PRZEZNACZONY NA CELE EDUKACYJNE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW.

DZIĘKI PRZYJAZNEJ DŁONI LUDZI DOBREJ WOLI

MOŻLIWA JEST REALIZACJA NASZYCH

ZAMIERZEŃ I CELÓW.

ŻYCZYMYbo144-d[1]

PEŁNI SATYSFAKCJI Z PODEJMOWANYCH

PRZEDSIĘWZIĘĆ,

SUKCESÓW I SPEŁNIENIA MARZEŃ