Blog

UWAGA RODZICE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu informuje o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szk. 2015/2016.

Od 04.03.2015r  do 13.03.2015r – potwierdzenie przez rodziców woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Od 16.03.2015r do 25.03.2015r – wydawanie i przyjmowanie wypełnionych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola (dotyczy to nowych kandydatów).