Blog

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu informuje, że od 10 marca 2014 rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola.

W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Zmieniły się także przepisy dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkola.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać  w przedszkolu  od dnia 10 marca 2014 r.
Zapisy do Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Buczu na rok szkolny 2014/2015 będą odbywać się w terminie  10.03- 28.03. 2014r. Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci w wieku od 3 do 6 lat . W wyjątkowych sytuacjach do przedszkola przyjmowane są dzieci 2,5 letnie.

Informacje dotyczące rekrutacji można również uzyskac  bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola.

Informacje dodatkowe

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu w terminie 03.03.2014 = 14.03.2014

UWAGA RODZICE DZIECI 6 – LETNICH (ROK URODZENIA 2008)

W roku szkolnym 2014/2015 do szkoły pójdą już dzieci sześcioletnie, które urodziły się w pierwszym półroczu 2008r. Dla dzieci 6- letnich urodzonych w drugim półroczu oznacza to przesunięcie obowiązku szkolnego o rok. Mogą jednak one decyzją rodziców rozpocząć edukację w kl. I w roku szkolnym 2014/2015

UWAGA RODZICE DZIECI 5- LETNICH (ROK URODZENIA 2009)

 Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2009r.

Więcej informacji dotyczacych rekrutacji znajduje sie w zakładce REKRUTACJA